Waar staat Wulp Consultancy voor?

Wulp Consultancy ondersteunt en adviseert sinds 2004. 
We houden ons bezig zowel met organisatievraagstukken als met onderwerpen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 
Bijzondere aandacht hebben we voor het snijvlak waar die twee elkaar treffen. 
Het één heeft altijd effect op het ander. Ze zijn daardoor eigenlijk niet los van elkaar te beschouwen.

 

 
Bij alles wat we doen stellen we eerst de volgende vragen:

* Wat is het doel van de organisatie? 
* Wat zijn de belangen van de medewerkers die erbij betrokken zijn?
* Hoe kunt u dan dat doel bereiken op een manier die voor alle betrokkenen voordeel biedt?

 Onze aanpak heeft een aantal belangrijke kenmerken.

We doen het samen, alleen kun je niets.
We benoemen de zaken die spelen op een respectvolle wijze.
We zijn open, eerlijk en doelgericht.

We sturen krachtig op daadwerkelijke betrokkenheid in woord en daad van alle belanghebbenden.