Team Building

Het ideale team bestaat dat? Is er een manier om er naar toe te werken, met de teamleden van dit moment?

Als we de samenstelling van het team bekijken en stilstaan bij de positieve intenties van de verschillende teamleden, wat zijn dan de mogelijkheden?
Welke samenwerking zal optimaliseren en welke samenwerking geeft nadere uitleg. Kortom, hoe krijgen we een vlot draaiend team, dat met en voor elkaar wil gaan.

Deze training wordt ook vaak omschreven als een proces waarbij uiteindelijke de klant van de organisatie het meest geholpen is.

"Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt" (Johan Cruijff)