Links met de sites van interessante organisaties

DeLimes                                                                       www.delimes.nl
Organisatie-Activist                                                        www.organisatieacitvist.nl
Intensieve Menshouderij                                                 www.deintensievemenshouderij.nl
De Johan Cruijff Foundation                                            www.cruyff-foundation.org
Sociaal Panorama                                                         www.sociaalpanorama.nl

Links met sites van zakelijke partners

Ykema ATB                                                                  in opbouw
Ron van Gils                                                                 www.ronvangils.nl
Cor Vos Sportfotografie                                                  www.corvospro.com
ParEls Pour Toi                                                             www.parelspourtoi.nl