Interim Management

De meeste interimopdrachten ontvangen we vanuit de wereld van Human Resource Management.
We zijn als interimmanagers vooral actief in veranderingsprocessen. Allerlei soorten, hele grote zoals fusies en overnames en we kunnen ook zorgen voor vervanging of tijdelijke extra ondersteuning. We trekken HR-projecten van strategische of operationele aard. We zetten HR-afdelingen nieuw op en we dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit van de personeels- en organisatieontwikkeling.