Lezingen en Workshops

We verzorgen lezingen en workshops op het gebied van Human Resource Management. We kunnen deze desgewenst volledig op maat snijden. 

Een voorbeeld van een workshop die wij ontwikkeld hebben is een workshop voor MKB over Human Resource Management. Hoe kan het MKB de krapte op de arbeidsmarkt te lijf gaan voor de komende jaren. Stel je voor een crisis!!!