P&O Advies

Bij sommige organisaties is de zorg voor het personeel een deeltijdtaak van iemand die ook nog allerlei andere verantwoordelijkheden heeft. Wat ook geregeld voorkomt is dat iemand personeelswerk in zijn of haar takenpakket krijgt, zonder daarvoor een passende opleiding te hebben gevolgd. Dat kan en dat mag maar het werkt niet altijd prettig. De regels op het gebied van personeel zijn regelmatig erg complex. Bovendien is het kennisgebied aan constante verandering onderhevig, zeker op het gebied van de arbeidscontracten, verzuimregelingen, arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving op het gebied van arbeid. Advies over dergelijke onderwerpen kan organisaties enorm vooruit helpen om de personeelszaken goed op orde te krijgen. Wulp Consultancy kan die wens invullen. De persoon die verantwoordelijk is voor HR-zaken kunnen we tijdelijk vakmatig ondersteunen.

Daarnaast bieden we ondersteuning bij de selectie van kandidaten die om een of andere reden lastig of bijzonder is. Bijvoorbeeld omdat het om een heel cruciale functie gaat, omdat de omstandigheden moeilijk zijn of omdat er onenigheid heerst over de benoeming. Wat we ook doen is het vormgeven van bijzondere gevallen van outplacement. Of wat dacht u van het opzetten van een sociaal plan wanneer u een jasje uit moet doen en helaas gedwongen bent een deel van het personeel te laten gaan.