Ontslagbemiddeling

Voor werknemers.
Ontslagen worden is een zeer nare ervaring. Altijd en voor iedereen. Hoe komt u door een ontslagprocedure heen? Hoe kunt u er zo min mogelijk schade van ondervinden? U heeft rechten en plichten. Deze tot de letter volgen levert zelden iets op. Open communicatie en zoeken naar wederzijdse belangen vaak wel. Dus ook hier liggen de oplossingen in het proces en niet in de uitgangspunten. Het is niet gemakkelijk, maar het kan. Laat ons u helpen op die weg.


Voor werkgevers.
Mensen laten gaan is niet prettig voor iedere werkgever. De aanleiding alleen heeft u waarschijnlijk al de nodige nachtrust gekost. Of uw organisatie nu door recessie moet imkrimpen of omdat er onoverbrugbaar verschil van mening met een van uw medewerkers is ontstaan, in de meeste gevallen spelen er veel emoties bij alle betrokkenen. Dat proces van ontslag is lastig, maar u moet er door. Hier ligt de oplossing veelal in de wijze waarop u dat doet. Niet in de rechten en plichten die de partijen formeel hebben. Wij helpen u zoeken naar een aanpak die alle betrokkenen recht doet.